Wie ben ik

 
wie ben ik

 

professionaliseren, een weg zonder einde

 

In 1982 studeerde ik af als orthopedagoog aan de KU Nijmegen. Ik startte daarna een eigen praktijk en specialiseerde me in dyslexie bij (jong)volwassenen. Tijdens het uitvoeren van mijn werkzaamheden werd ik geconfronteerd met problemen op het gebied van persoonlijk functioneren (in werk), studie en loopbaan. Om cliënten hierbij goed te kunnen begeleiden volgde ik meerdere opleidingen en cursussen: zkm-consultant® (specialisaties arbeid, gezondheid en onderwijs & ontwikkeling), nlp, focussen, loopbaanontwikkeling en mobiliteit, begeleiden van stervenden en rouwenden, emdr, act, ibsr, mindfulness enzovoort.

 

Jaren geleden heb ik al besloten me niet te laten herregistreren als gz-psycholoog. Redenen hiervoor zijn het vele diagnosticeren binnen de ggz, de steeds meer tijd vragende administratie en de wankele privacy.

 

Sinds 1 januari 2017 werk ik als psycholoog NIP en senior coach en neem hierbij mijn kennis en ervaring mee die ik de afgelopen 35 jaar heb opgedaan. Ik bied hulp bij persoonlijke werkproblemen. Daarnaast werk ik als zkm-consultant® bij Praktijk Verdiept.
Praktijk Verdiept staat voor: het op integere wijze op gang brengen van de dialoog met jezelf en anderen, het verkrijgen van diepgaande inzichten, en het op maat, inspirerend en motiverend begeleiden van verandering in de brede zin van het woord.
De vier leden van Praktijk Verdiept zijn gecertificeerde ZKM Consultants en lid van de ZKM Beroepsvereniging (www.zkmvereniging.nl). Wat ons boeit en bindt is enerzijds onze gezamenlijke interesse in onze medemens, en in leiderschap in het algemeen, en anderzijds ons wederzijdse respect voor elkaars kwaliteiten, kunde en expertise.

 

Vragen die mij boeien zijn: wat speelt er echt in de organisatie, wat blijft 'onder de tafel'?
Wat maakt dat mensen in hun werk niet handelen op een verwachte of afgesproken wijze? Werken is en blijft mensenwerk en samenwerken. Ieder mens is daarbij uniek. 

 

Als lid van NIP en ZKMvereniging ben ik gehouden aan de beroepscodes van deze verenigingen.