Pauliens blog
Klein gebaar, grote gevolgen

foto hand op schouder afmeting goed

Gesprekken uit de praktijk met leiders en lijders


Na tien jaar als grafisch vormgever te hebben gewerkt, heeft hij een paar maanden geleden de overstap gemaakt naar een leidinggevende functie. Naast een nieuwe functie kwam hij ook op een andere locatie te werken en verloor hij een goede vriend. Het werd hem even te veel en hij kwam voor begeleiding.
Hij vertelde onder andere met betrekking tot zijn werk, het volgende verhaal. Op de nieuwe locatie kende hij weinig mensen. Met zijn leidinggevende verliep het contact in het begin moeizaam. Hij moest wennen aan de directe, autoritaire manier van communiceren. In het eerste teamoverleg stelde hij voor bij een bepaalde klant het een en ander af te wachten. Zijn leidinggevende sneerde gelijk dat in deze organisatie niets werd afgewacht. Hij schrok hiervan en hield verder zijn mond. Dezelfde middag spraken een paar collega’s hem aan. De een zei tussendoor: ‘Je weet nu ook hoe het hier gaat’. Bij de toilet zei een ander: ‘Niets van aan trekken, hij kan niet anders’. Ze gingen niet met hem in gesprek, gaven hem geen adviezen enz. Gewoon een paar korte opmerkingen. En daardoor voelde hij zich gezien, gesteund en het lag klaarblijkelijk niet alleen aan hem. De spanning verdween. Hij voelde zich er niet alleen in te staan en hij pakte de draad weer op. Hij realiseerde zich achteraf hoe belangrijk deze opmerkingen voor hem zijn geweest en hoe deze opmerkingen hem geholpen hebben een weg te  vinden om met zijn leidinggevende om te gaan.


Wat er over te vragen en te zeggen valt


De werkplek: een wonderlijk plek. Verschillende mensen, ideeën, talenten, manieren van communiceren, en naast het organisatiebelang heel veel verschillende eigenbelangen. En iedereen heeft daarnaast ook nog zijn eigen persoonlijke levensthema’s. Eigenlijk bijzonder dat het zo vaak goed gaat. Maar het kan ook fout gaan, als er bijvoorbeeld nauwelijks een match is tussen twee mensen die moeten samenwerken. Dit kan op een formele wijze worden aangepakt door met elkaar in gesprek te gaan, coaching enz.
In het boek De Natuurlijke Leider van Mark van Vugt en Anjana Ahuja worden voorbeelden gegeven van informele manieren om macht af te remmen, STOP’s (Strategies To Overcome the Powerful). Ze schrijven o.a. over roddelen, humor en ongehoorzaamheid. In bovenstaand voorbeeld zien we dat een kleine ondersteuning ook behulpzaam kan zijn. Door een korte bevestiging kan iemand net weer genoeg veiligheid en vertrouwen ervaren om niet bij de pakken neer te gaan zitten en op een gepaste wijze verder te functioneren. Zo kan iets potentieels negatiefs een positieve wending krijgen.

Tips

 

  1. Kijk eens om je heen en kijk of iemand in je organisatie ‘een klein beetje hulp’ nodig heeft. Door aan te geven dat je het ziet of hoort, kun je zonder verdere bemoeienis een bepaalde ontwikkeling een goede kant op sturen.
  2. Voel je je niet prettig in een bepaalde situatie vraag dan eens na, zonder erg negatief te zijn, wat de anderen ervan merken.

www.paulienvankessel.nl

www.praktijkverdiept.nl