Pauliens blog
Feedback op de persoon (4)

IMG_0246 180 x 136 blog 19

 

Gesprekken uit de praktijk met leiders en lijders


Hierbij gaat het om het hebben van een goed gevoel bij een samenwerking, jezelf in je medewerker herkennen of gewoon je collega aardig vinden.
Een leidinggevende zegt ’s ochtends terwijl hij over de afdeling loopt ‘wat mooi om zo als team samen te werken’. De dame bij de receptie krijgt te horen ‘hoe druk het ook is, jij blijft altijd rustig.’.  Je zegt tegen je collega ‘het is hier soms net cabaret: met jou is het een dag niet gelachen, een dag niet gewerkt.’ En het werkte toen op een verloren moment een collega tegen me zei ‘je bent een mooi mens’. Maar ook even knikken, knipogen of een schouderknopje geven, heeft zijn positieve uitwerking.
Ik praat met een leidinggevende over het geven van feedback. Hij realiseert zich dat hij in de pauze altijd bij dezelfde medewerkers aan tafel zit. De vraag wat maakt dat hij dit doet, kan hij beantwoorden en geeft hem inzicht.


Wat er over te vragen en te zeggen valt


Hoe je het ook wendt of keert: iedereen neemt zichzelf mee naar het werk. Op grond van persoonlijke eigenschappen zijn op de werkvloer al menig vriendschap en intieme relatie ontstaan. Met de één klikt het beter dan met de ander. Dat is op zichzelf geen punt, als iedereen maar in voldoende mate met plezier, rust en focus kan werken en die contacten heeft die hij nodig heeft.
Bij elke vorm van feedback is het gewenst dat die in verhouding staat tot wat er wordt waargenomen. Feedback op de persoon verdient echter nog meer zorgvuldigheid dan die op resultaat, proces of inzet. Op deze drie heb je namelijk zelf meer invloed. Daarnaast kan overdreven feedback op de persoon ongewenste vermoedens oproepen of kan het anderen het gevoel geven er niet bij de horen.
Als leidinggevende moet je over het vermogen beschikken om met iedereen goed op te kunnen schieten. Professionele kwaliteiten dienen hierbij centraal te staan. Hieronder valt ook het geven goed gedoseerde feedback op de persoon want deze bevordert een goede sfeer, de motivatie en daarmee de kwaliteit van de dienst of het product. En die goede sfeer verdient nog veel aandacht. Uit onderzoek door het CBS blijkt, dat nog steeds één van de acht medewerkers regelmatig op het werk wordt gepest.

Tips

  1. Ga voor jezelf eens na waarop jij vooral feedback geeft, heb je een duidelijke voorkeur? Zo ja, laat de andere vormen van feedback meer aan bod komen en vraag aan je medewerkers of collega’s of ze een verandering hebben waargenomen.
  2. Ga voor jezelf na of je iedereen persoonlijke feedback geeft. Zo nee, wat maakt dat bepaalde mensen daardoor niet aan bod komen? Geef deze mensen meer aandacht door middel van positieve feedback op de persoon.


    www.praktijkverdiept.nl