Pauliens blog
De verschillende kanten van de ondernemer

landschape versie 180 136_1

 

Gesprekken uit de praktijk met leiders en lijders

 

Jarenlang heeft ze voor een baas gewerkt. En ze heeft ervaring bij meerdere kapsalons. Vijf  jaar geleden is ze voor zichzelf begonnen en ze kan zich nu financieel gezien een vierde medewerker permitteren. Ze wil hierover praten. Ze ziet er, gezien de ervaringen die ze heeft met één van haar medewerkers, tegenop. Met twee van de drie medewerkers gaat het prima, met de derde een parttimer, niet. Ze verstaat haar vak voldoende, is aardig tegen de mensen maar ze krijgt het niet georganiseerd. De tijd loopt haar uit de handen. Mijn cliënte plant zelf ‘gaten’ in haar agenda, zodat ze klanten van haar over kan nemen. Het meest vervelend is als er onverwachte zaken gebeuren. Ze laat haar medewerker op de overeengekomen tijd naar huis gaan en maakt dan haar eigen werk af: acquisitie, administratie, voorbereiding van een wedstrijd enz. Ze is moe, ze maakt lange dagen. Het ene na het andere voorbeeld volgt. Steeds bevestigen ze het  bovenstaande: de medewerkster krijgt haar werk niet af. Zij steekt de handen uit de mouwen, neemt werk van haar over terwijl ze juist voor haar onderneming bezig wil zijn. Als het leidinggeven aan een onderneming aan de orde komt, glimlacht ze. ‘Ik als uitvoerder’ lijkt nog steeds beter bij haar te passen dan ‘ik als leider’.

 

Wat er over te zeggen en te vragen valt

 

Er blijkt een patroon te zijn ontstaan: haar medewerkster krijgt het werk niet af/georganiseerd, zij springt in en werkt vervolgens vaak ‘s avonds. Ze ontdekt hoe haar overtuiging ‘als ik niet inspring, gaat het fout’ haar van de regen in de drup brengt.

 

ovaal kernovertuiging 697 348

 

Als ondernemer heb je naast je persoonlijke ‘ik posities’ (bijvoorbeeld ‘ik als moeder, vriendin, genieter, sporter’) ook zakelijke  ‘ík posities’ (bijvoorbeeld ‘ik als leidinggevende, ontwikkelaar, financieel verantwoordelijke, netwerker’). Ze blijft natuurlijk vakdeskundig. Maar als baas zijnde is het niet de bedoeling dat je te pas en te onpas het werk van je medewerkers overneemt. Het probleem dat ze heeft met haar medewerker dient zo opgelost te worden dat beiden met aandacht hun eigen werk kunnen doen. Hier werken we een aantal sessies aan. Verder wordt een andere zakelijke ik-positie uitvergroot namelijk ‘ik als talentzoeker’.

 

Tips

 

  1. Kijk welke rollen/ik posities gewenst zijn in je huidige werk, maak daar een overzicht van
  2. Ga na welke rol/ik positie het overneemt als er zich problemen voordoen (in bovenstaand voorbeeld: de uitvoerder) en ga na welke gevolgen dit heeft
  3. Welke rol/ik positie wil je graag ontwikkelen? Maak hier een plan voor of zoek hierbij hulp

 

www.paulienvankessel.nl